Leerlijn digitale geletterdheid in VO magazine

Het VO magazine besteedde aandacht aan de leerlijn digitale geletterdheid van Openbaar Onderwijs Groningen

 

Rector Sjouke Wouda en informaticadocent en deelprojectleider digitale geletterdheid Jan van der Schans lichten toe hoe de leerlijn vorm krijgt op het Kamerlingh Onnes. ‘Het is een leerproces voor iedereen en bruist aan alle kanten’ (vanaf pag. 30).