In zeven stappen naar het voortgezet onderwijs

De scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Groningen, Haren en Zuidlaren vinden het belangrijk dat elk kind een passende plek krijgt in het voortgezet onderwijs. 

 

Alle scholen hebben hiertoe gezamenlijk toelatingsbeleid geformuleerd. In onderstaand document staan de belangrijkste stappen in het schoolkeuzeproces.

Overstapservice Onderwijs (OSO)

Na aanmelding op een middelbare school draagt de basisschool het dossier van de leerling over aan de nieuwe school. De basisscholen maken bij de overdracht gebruik van de Overstapservice Onderwijs (OSO). Via deze service kan het dossier van de leerling via een beveiligde verbinding digitaal worden overgedragen.

Als ouder dient u inzage te hebben gehad in het dossier van uw kind. Ook heeft u de mogelijkheid om eventueel opmerkingen te maken die nog kunnen worden verwerkt in het dossier. Als dit is gebeurd kan de basisschool het dossier klaarzetten voor overdracht naar de nieuwe school. Zodra een leerling als eerste keuze is aangemeld kan de nieuwe school het overdrachtsdossier opvragen bij de huidige school.