Bij ons werken?

Binnen onze organisatie ligt een sterke nadruk op de professionalisering van alle medewerkers: management, docenten en ondersteunend personeel. Onze medewerkers vormen de basis van alles wat we doen. Zij geven invulling aan de kwaliteit van het onderwijs en begeleiden jongeren in hun ontwikkeling. 

 

Om onze medewerkers de kans te geven zich voortdurend te blijven ontwikkelen, stimuleren wij het volgen van opleidingen en nascholing. Ook organiseren we zelf geregeld themabijeenkomsten en studiedagen gericht op diverse aspecten en ontwikkelingen in het onderwijs. De O2G2 Academie heeft hierin een belangrijke rol. 

Door onze schaalgrootte krijgen medewerkers volop kansen om zich breed in te zetten. Docenten op zoek naar afwisseling kunnen ervoor kiezen om intern te solliciteren op andere scholen binnen ons bestuur.

Een prettige werkomgeving is een belangrijk onderdeel van ons HR-beleid. We willen graag dat onze medewerkers hun werk kunnen doen in een gezonde en inspirerende werkomgeving. Daarom zijn we alert op ons klimaat- en veiligheidsbeleid gericht op arbonormen en uitgangspunten voor frisse en schone scholen. 

We tonen waardering voor de inzet en prestaties van onze medewerkers en teams.  

Regelmatig hebben we openstaande vacatures. Houd de vacaturebank van onze website dus goed in de gaten.