Liveblog: ontwikkelingen coronavirus

In dit blog delen we nieuws over het coronavirus en ons onderwijs. We werken dit artikel dagelijks bij op momenten dat daar aanleiding voor is. Naast regelmatige nieuws-updates vind je onderaan deze pagina veelgestelde vragen en antwoorden.

▶ Bekijk naast de liveblog ook de veelgestelde vragen en antwoorden.
▶ Volgs ons ook op Twitter, Facebook en LinkedIn.
▶ Non-Dutch reader? Please check out our frequently asked questions.

Laatste update: 7 april om 15.10 uur.

 


7 april om 15.10 uur

 • We maken geen gebruik van Zoom

In verband met de recente ontwikkelingen rond informatieveiligheid en Zoom heeft ons college van bestuur besloten dat binnen Openbaar Onderwijs Groningen vanaf donderdag 9 april geen gebruik meer wordt gemaakt van Zoom. Het advies hierover van de afdeling IT en de functionaris gegevensbescherming als ook de bezorgdheid onder ouders en medewerkers zijn hierin meegenomen. Medewerkers van Openbaar Onderwijs Groningen vinden meer informatie op Plein-Online (inlog vereist).


7 april om 10.29 uur

 • Veelgestelde vragen: informatie voor leveranciers geactualiseerd

Zie hiervoor de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.


1 april om 21.18 uur

 • Ouders/verzorgers krijgen van ons een brief over onze aanpak

Wij hebben ouders/verzorgers van leerlingen in het voortgezet onderwijs inmiddels een brief gestuurd met de onderstaande informatie, toegespitst op het voortgezet onderwijs. Ouders/verzorgers van leerlingen in het basisonderwijs ontvangen morgen van ons een brief.


1 april om 18.53 uur

 • Scholen blijven gesloten tot en met de meivakantie

Alle basisscholen blijven dicht tot en met 10 mei en middelbare scholen tot en met 3 mei. Ook het ondersteuningsbureau blijft gesloten tot en met 3 mei. Dit heeft de overheid op 31 maart besloten.

De afspraak blijft: we zijn op alle locaties alleen aanwezig voor de noodopvang, rondes voor gebouwenbeheer of bij uitzondering in overleg met de schoolleiding of manager. Bij aanwezigheid op locatie houden we ons aan de aangescherpte maatregelen van het RIVM. Zie voor meer informatie ook de veelgestelde vragen.

In de meivakantie hebben leerlingen vrij
Dit geeft iedereen de mogelijkheid om even bij te komen.

Examens en toetsing in het voortgezet onderwijs
De langere sluiting heeft ook gevolgen voor de schoolexamens en de alternatieve route voor overgang naar het nieuwe jaar.

 • De meeste leerlingen hebben SE1 en SE2 afgerond. De resterende examens vinden zo veel mogelijk op afstand plaats. Indien dit niet mogelijk is, kan dit op school gebeuren met een maximum van 3 personen in een lokaal. Als leerlingen niet fysiek aanwezig willen of kunnen zijn, dan treft de betreffende school een maatwerkoplossing.
 • De examens van SE3 nemen we waar mogelijk op afstand af. De schoolexamens die niet op afstand kunnen plaatsvinden worden na 7 mei op school afgenomen, mits de scholen dan wel open zijn. Voor als de scholen dan nog niet open zijn werken we nog een plan uit. 

Ouders krijgen van ons een algemeen bericht over deze aanpak. Leerlingen horen van hun scholen wat er precies van hen wordt verwacht.

Nog tips en tools nodig voor thuisleren?
De school geeft leerlingen hun onderwijsopdrachten. Voor aanvullende tips en informatie, neem een kijkje op www.o2g2.nl/thuisleren.

Onze medewerkers vinden tools en adviezen via de leren op afstand-pagina op Plein-Online (inloggen vereist).


1 april om 10.08 uur

 • Extra devices voor leerlingen die thuis niet over een laptop, computer of tablet beschikken

We geven steeds meer digitaal les. Voor sommige leerlingen is onderwijs op afstand niet (goed) toegankelijk, bijvoorbeeld omdat zij thuis geen laptop, computer of tablet tot hun beschikking hebben.

In samenwerking met onze leverancier en Microsoft hebben wij 226 Surface Go’s aangeschaft. De komende dagen verdelen we die over de scholen. De scholen zorgen ervoor dat deze op een goede manier worden ingezet.

De vraag is groter dan het aanbod, maar gelukkig hebben wij nog een aantal extra kunnen vinden bij een andere organisatie. We ontvangen deze hopelijk ook ergens deze of komende week. We verdelen ze dan zo snel mogelijk over de scholen die nu nog een openstaande vraag hebben. 


31 maart om 22.28 uur

 • Storing opgelost thuiswerkserver Harens Lyceum, Montessori Lyceum Groningen en Montessori Vaklyceum

22.28 uur: de storing is opgelost. De server was tijdelijk overbelast. De storing is verholpen door middel van bijplaatsen extra geheugen.
21.39 uur: Er is een technische storing opgemerkt op de gedeelde server. De afdeling IT doet onderzoek naar de oorzaak en invloed voor de scholen en komt zo snel mogelijk met een oplossing. Nader bericht volgt.


31 maart om 10.06 uur

 • Vanavond persconferentie kabinet, morgen meer informatie vanuit ons

Vanavond maakt het kabinet in een persconferentie bekend hoe de coronamaatregelen eruitzien na deze week. De persconferentie start om 19.00 uur. We bekijken dan welke invloed dit heeft op onze scholen, leerlingen en medewerkers. We berichten over de maatregelen en het vervolg op woensdag 1 april.


25 maart om 16.46 uur

 • Coronamaatregelen hebben geen invloed op aanmeldproces en loting voortgezet onderwijs

Dit jaar zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen in de eerste klassen voor de volgende scholen en afdelingen:

 • Stadslyceum: voor havo- en vwo-klassen (niet voor de lyceumklas).
 • Montessori Lyceum Groningen: voor alle onderwijssoorten, behalve voor atheneum.
 • Kamerlingh Onnes: voor vmbo-tl- en havo-klassen. Andere onderwijssoorten hebben nog ruimte.

Morgen, op 26 maart, voert de notaris de loting uit. De coronamaatregelen hebben hierop geen invloed. Tussen 16 en 18 uur worden de lotingsuitslagen online gepubliceerd. Ouders en leerlingen ontvangen hierover een brief. Leerlingen die worden uitgeloot ontvangen goede begeleiding vanuit hun basisschool of van het ondersteuingsbureau van Openbaar Onderwijs Groningen om voor iedereen een fijne plek in het voortgezet onderwijs te vinden. Er is altijd een plek op één van onze scholen.


25 maart om 15.16 uur

De leerlingen volgen thuisonderwijs. De scholen geven hiervoor aan wat er van leerlingen en ouders wordt verwacht en via welke middelen dit gebeurt. In aanvulling hierop hebben we de meest gebruikte middelen op een rij gezet. Deze vind je op o2g2.nl/thuisleren. Deze informatie hebben we ook toegevoegd aan de vraag 'De scholen dicht: wat betekent dat voor leerlingen?


25 maart om 9.03 uur

Op dit moment is duidelijk dat de slaging van eindexamenleerlingen wordt bepaald op basis van de schoolexamens. In april maakt de overheid de regelgeving bekend voor de diploma's. Zodra we meer weten laten we het leerlingen direct weten en vullen we het antwoord op de diploma-vraag in veelgestelde vragen verder aan.


24 maart om 16.42 uur

 • Centraal Examen gaat niet door: schoolexamens leidend voor diploma

Minister Slob meldde vanmorgen dat het Centraal Examen dit jaar definitief niet doorgaat. Dat maakt het resultaat van het schoolexamen leidend voor het behalen van het diploma. Zoals gisteren gemeld: op dit moment doen we geen schoolexamens in onze schoolgebouwen. We begrijpen dat dit vragen oproept over hoe onze leerlingen hun schoolexamens kunnen afronden en hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden.

Voorop staat dat onze leerlingen ook in deze ongekende tijden goede begeleiding krijgen om de overstap naar het vervolgonderwijs te maken. Op dit moment hebben wij nog geen pasklaar antwoord op de invulling van het schoolexamen. Alle vo-scholen in Groningen (en landelijk) bedenken hier nu oplossingen voor. Ook de overheid moet hierin nog beleid aanreiken om deze nieuwe route naar het diploma compleet te maken. Zodra we meer duidelijkheid hebben, laten we dit weten.

We sluiten ons aan bij de woorden van de minister: houd moed en blijf je inzetten!


23 maart om 21.51 uur

 • Schoolexamens op school gaan niet door

Vanavond heeft de overheid aangescherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Binnen de aangescherpte maatregelen wordt van alle Nederlanders gevraagd om niet meer samen te komen in groepen van welke omvang dan ook. In het verlengde hiervan vinden het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen en de schoolleidingen van de scholen in het voortgezet onderwijs het niet verantwoord om op dit moment schoolexamens binnen de schoolgebouwen af te nemen. Het onderwijs gaat uiteraard wel door. Leerlingen horen nog van hun school wat er van hen wordt verwacht.

Dit betekent dat alle schoolexamens binnen de schoolgebouwen vanaf dinsdag 24 maart niet doorgaan
We begrijpen dat dit bericht voor sommige leerlingen en ouders op een laat moment komt. De laatste ontwikkelingen vragen ons echter om dit besluit op deze korte termijn te nemen. Hiervoor vragen we uw begrip. Ons uitgangspunt is en blijft de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers.


19 maart om 16.25 uur

 • Meer informatie over de eindtoets van groep 8

Minister Slob heeft besloten dat scholen vanwege de sluiting en extra opvangtaken dit jaar (eenmalig) geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep acht. Dit betekent dat ook de Centrale Eindtoets dit schooljaar niet doorgaat. Het schooladvies is daarmee de basis voor waar leerlingen instromen in het voortgezet onderwijs. Het advies van leerkrachten is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen in het voortgezet onderwijs. Bekijk voor meer informatie de vraag 'Wat betekent dit voor de eindtoets van groep 8?'


19 maart om 9.10 uur

 • Antwoord op de vraag 'Kan de school mijn kind opvangen?' is aangevuld

We hebben de informatie verduidelijkt. Zie de vraag 'Kan de school mijn kind opvangen?'.


18 maart om 18.00 uur

 • Leren op afstand: ondersteuning door ICT-coördinatoren scholen

Als leerlingen of medewerkers thuis ondersteuning nodig hebben voor hun schoolwerkzaamheden (onderwijs of afstand), dan zijn de ICT-coördinatoren van de school het aanspreekpunt. Hiervoor hebben we een netwerk van ICT-coördinatoren voor onderwijs op afstand ingericht. Zij werken samen met de centrale afdeling IT via Microsoft Teams.


18 maart om 16.30 uur

 • Bereikbaarheid Leerlingenadministratie

Voor vragen over het aanmeldproces van alle scholen van Openbaar Onderwijs Groningen is de afdeling Leerlingenadministratieis rechtsreeks te bereiken via 050-3210360.


18 maart om 14.53 uur

 • Magister hapert nu en dan door grote drukte

Door grote drukte werkt Magister nu en dan wat minder goed. De technische dienst van Magister en onze ICT-beheerders zoeken naar een oplossing. Docenten houden hun leerlingen op de hoogte over hoe zij hun schoolwerk het beste kunnen doen.


18 maart om 12.52 uur

 • De eindtoets voor groep 8 gaat niet door

Vandaag besloot minister Slob dat de eindtoets voor groep 8 niet doorgaat. De leerlingen van groep 8 hebben onlangs al een schooladvies gekregen van hun leerkracht. Dit advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school. De middelbare school bekijkt vervolgens goed of leerlingen op de juiste plek zitten. Ouders/verzorgers ontvangen hierover nog een bericht van ons. Kijk voor meer informatie op de vraag-en-antwoordpagina over het basis- en speciaal onderwijs van Rijksoverheid.nl.


17 maart om 18.54 uur

 • Eindexamenleerlingen: bekijk je e-mail overdag regelmatig

We begrijpen dat leerlingen met vragen zitten nu het schoolexamen 3 en het centraal schriftelijk examen voor de deur staan. De komende tijd wordt duidelijk hoe de schoolexamens, praktijkexamens en eindexamens moeten verlopen. Hierbij zijn wij afhankelijk van landelijke besluiten door de overheid.

Nu is duidelijk:

 • Scholen gaan de schoolexamens afnemen en hun leerlingen verder voorbereiden op de eindexamens;
 • De overheid neemt later een besluit over het wel of niet doorgaan van de eindexamens.

Als we meer weten over hoe we dit gaan doen, mailen we de eindexamenleerlingen hierover. We vragen hen om hun e-mail overdag regelmatig overdag te bekijken.


17 maart om 15.45 uur

 • Nieuwsberichten over schoolexamens

In de media zijn zojuist berichten verschenen over de schoolexamens. We begrijpen dat dit vragen en zorgen oproept bij examenleerlingen en docenten van onze scholen. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk uit te zoeken en hierover te communiceren naar onze leerlingen, ouders en medewerkers.  


17 maart om 15.00 uur

 • FAQ: vragen leveranciers en gebouwbeheerders toegvoegd

De veelgestelde vraag door leveranciers en gebouwbeheerders over toegang tot onze gebouwen zijn beantwoord in de FAQ onderaan deze pagina.


16 maart om 14.33 uur

 • Persoonlijke kantoor-telefoonnummers niet bereikbaar

Zoekt u contact met een van onze medewerkers van het ondersteuningsbureau? Probeer dat dan via het e-mailadres of 06-nummer van die medewerker als u dat heeft. Heeft u geen e-mailadres of 06-nummer? Bel dan naar ons centrale nummer 050 321 0300. Vanuit daar helpen we u verder. 


16 maart om 13.07 uur

 • Letter in English 

Non-Dutch readers can find the latest information about the temporary closure of our schools in our English letter to parents and caretakers.


15 maart om 19.59 uur

 • Drukte op onze website en MijnSchool 

De actualiteiten veroorzaken drukte op onze website en op MijnSchool. Hierdoor kan het voorkomen dat MijnSchool soms wat hapert. Als dit gebeurt, probeer het dan via de app. We willen u vragen om de pagina niet veelvuldig te vernieuwen/refreshen. We vragen om uw geduld en begrip.


15 maart om 19.03 uur

 • Van maandag 16 maart t/m 6 april: geen klassikaal onderwijs

Brief aan ouders en medewerkers - In lijn met de landelijke berichtgeving is er zojuist besloten dat er vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april geen onderwijs wordt gegeven in de schoolgebouwen van CSG, VCOG en Openbaar Onderwijs Groningen. Ouders wordt gevraagd om kinderen thuis te houden. Voor elke school onderzoeken we hoe het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm kan krijgen.

Op maandag 16 maart zijn onze schoolgebouwen gesloten, met uitzondering van:

 • Ophalen leermiddelen
  Indien nodig kunnen leerlingen maandag lesmateriaal ophalen. Zij ontvangen van de schoolleiding een instructie over wie op welk moment hiervoor de gelegenheid heeft.
 • Noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers uit cruciale beroepsgroepen
  We bieden tijdens de periode waarin de scholen gesloten zijn in uiterste nood opvang voor basisschoolleerlingen waarvan ouders/verzorgers werken in de zorg of andere cruciale beroepsgroepen. Aan deze ouders/verzorgers vragen we hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met de schoolleiding. Wanneer een van beide ouders in een cruciale beroepsgroep werkt, vragen we hen eerst zelf te kijken of zij opvang kunnen regelen. Zo niet, dan kunnen we alsnog samen kijken naar een oplossing.

Over de verdere ontwikkelingen houden we u de komende tijd uiteraard nauw aangesloten vanuit het bestuur en de schoolleiding. Met vragen kunt u terecht bij de schoolleiding van de school van uw kind(eren).


13 maart om 19.00 uur

 • Beleid overheid ongewijzigd

CSG, SKSG, VCOG en Openbaar Onderwijs Groningen volgen op dit moment het landelijk beleid van de overheid. In de persconferentie van 13 maart heeft de overheid aangegeven dat dit beleid ongewijzigd is. Dit geldt ook voor het onderwijs en de kinderopvang. We houden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijven dagelijks in overleg met onze samenwerkingspartners.


13 maart om 16.00 uur

 • Geen besmettingen

Op dit moment is bij geen van onze leerlingen en medewerkers het coronavirus vastgesteld. Uit voorzichtigheid voor verspreiding blijven enkele leerlingen in afspraak met de huisarts en GGD thuis. Onderstaand delen we de laatste updates.


13 maart om 15.30 uur

 • Wekelijkse persconferentie minister-president

Om 16.00 uur volgt de wekelijkse persconferentie vanuit minister-president Mark Rutte. Deze informatie willen we meenemen in onze verdere communciatie. Leerlingen, ouders en medewerkers ontvangen eind van de dag nader bericht. 


12 maart om 19.00 uur

 • Groninger Buitenschool en PJF Mytylschool gesloten.

Als gevolg van aangescherpte corona-maatregelen vanuit het UMCG, stopt de ziekenhuiszorg op de Groninger Buitenschool en PJF Mytylschoolde voor onbepaalde tijd. In verband met de zeer kwetsbare gezondheid van de leerlingen op deze schoollocaties is in afstemming tussen de wethouder, de schoolleiding en het bestuur van Openbaar Onderwijs Groningen besloten om deze scholen tot nader order te sluiten. Het schoolgebouw van de PJF Mytylschool is vrijdag 13 maart nog geopend voor leerlingen waar geen opvang voor mogelijk is.


12 maart om 15.00 uur

 • Externe activiteiten tot 31 maart gaan niet door

Alle activiteiten buiten de school, of waarbij externen (anders dan leerlingen of medewerkers van school) betrokken zijn, gaan tot 31 maart niet door.


12 maart om 15.00 uur

 • Meldingen over scholen

Montessori Lyceum Groningen
Twee leerlingen (binnen één gezin) van het Montessori Lyceum Groningen blijven vanaf donderdag 12 maart twee weken thuis in verband met besmetting van een van de ouders. Advies GGD:

 • Klasgenoten, andere leerlingen en medewerkers kunnen gewoon naar school (geen risicocontact).
 • Bij klachten van keelpijn of hoesten en als leerlingen en medewerkers niet fit zijn geldt het advies om thuis blijven. Pas op elkaar en wees extra alert op gezondheid en hygiëne.

Bekenkampschool
Een leerling van de Bekenkampschool blijft op advies van de huisarts twee weken thuis in verband met vermoeden van besmetting van één van de ouders. Advies GGD:

 • Klasgenoten, andere leerlingen en medewerkers kunnen gewoon naar school (geen risicocontact).
 • Bij klachten van keelpijn of hoesten en als leerlingen en medewerkers niet fit zijn geldt het advies om thuis blijven. Pas op elkaar en wees extra alert op gezondheid en hygiëne.

Werkman VMBO/Topsport Talentschool/Internationale Schakelklas/Heyerdahl College/ CSG kluiverboom
Het gerucht dat er een leerling van het Werkman VMBO (hetzelfde gebouw als Heyerdahl College en CSG Kluiverboom) die ook naar school gaat bij de Topsport Talentschool (hetzelfde gebouw als de ISK) in quarantaine is geplaatst door de huisarts blijkt niet te kloppen. De leerling heeft advies van de huisarts gekregen om thuis uit te zieken wegens een normale verkoudheid. 

Meander
De twee leerlingen van Meander zouden op advies van de huisarts thuis blijven. Een van de ouders in het gezin is getest door de huisarts en blijkt niet besmet te zijn. De leerlingen zijn dus niet in quarantaine geplaatst.

VCOG – ‘t Kompas
Een leerkracht is getest door de huisarts en bleek niet besmet met het coronavirus.


12 maart om 14.00 uur

 • Hoe gaan we te werk?

 • We bewaren de rust naar elkaar, leerlingen en ouders.
 • Communicatie naar ouders en medewerkers over de stand van zaken verloopt via dit liveblog en vanuit de besturen van Openbaar Onderwijs Groningen, VCOG, CSG en SKSG.
 • Alle activiteiten tot en met het weekend van 14 en 15 maart worden op onze scholen afgezegd. Dit wordt naar ouders en derden gecommuniceerd door de schoolleiding.
 • Schoonmaak op de scholen waar een leerling in quarantaine thuis blijft wordt verhoogd naar drie keer per dag op advies van de GGD.
 • De schoolleiding en het bestuur werken in continu contact nauw samen om de regie van de autoriteiten door te vertalen naar onze scholen.
 • We werken samen met de besturen en kinderopvang vanuit het voorbereidend stappenplan om zoveel mogelijk gelijk op te trekken in de aanpak in de regio.
 • We volgen de besluiten vanuit de overheid.

Veelgestelde vragen onderwijs

De overheid beantwoordt voor het onderwijs ook een aantal veelgestede vragen. Hieronder beantwoorden we vragen rond het coronavirus die specifiek op ons en onze scholen gericht zijn en die leven bij alle betrokkenen. Klik hier voor de veelgestelde vragen rond kinderopvang.

Our organisation is Dutch, so Dutch is the main language for our communication. We will translate the most important information. Please check out our latest letter to parents and caretakers for the latest information in English.
We volgen op dit moment het landelijk beleid van de overheid. Dat betekent dat scholen van maandag 16 maart tot en met de meivakantie dicht zijn. We houden de landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijven dagelijks in overleg met onze samenwerkingspartners.

In deze periode geven we geen klassikaal onderwijs in onze schoolgebouwen. Ouders wordt gevraagd om kinderen thuis te houden. Voor elke school onderzoeken we hoe het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm kan krijgen. Zo zetten we ons onderwijs voort, en leren kinderen thuis. Ouders en leerlingen horen via hun school hoe dit gaat. In aanvulling daarop, vindt u de meest gebruikte leermiddelen voor thuis op o2g2.nl/thuisleren. NB Dit overzicht is een aanvulling op wat de school aanbiedt. De school bepaalt hoe het onderwijs verloopt en met welke middelen. 

In een uitzonderingsgeval kan een leerling naar school:

 • Noodopvang voor kinderen van ouders/verzorgers uit cruciale beroepsgroepen
  We bieden tijdens de periode waarin de scholen gesloten zijn in uiterste nood opvang voor basisschoolleerlingen waarvan ouders/verzorgers werken in de zorg of andere cruciale beroepsgroepen. Aan deze ouders/verzorgers vragen we hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met de schoolleiding. Wanneer een van beide ouders in een cruciale beroepsgroep werkt, vragen we hen eerst zelf te kijken of zijn opvang kunnen regelen. Zo niet, dan kunnen we alsnog samen kijken naar een oplossing.
We blijven op alle locaties alert op hygiëne en houden de gezondheid van leerlingen nauwlettend in de gaten. Als daar bij bovenstaande uitzonderingsgevallen aanleiding voor is, nemen we een leerling in bescherming door hem of haar af te melden. Mocht alleen naar huis gaan niet mogelijk zijn of niet passend zijn bij de leeftijd, dan worden ouders verzocht leerlingen zo snel mogelijk op te halen.

Ouders die ziek zijn worden gevraagd niet naar school te komen, bijvoorbeeld bij het brengen of halen van leerlingen.
We bieden tijdens de periode waarin de scholen gesloten zijn in uiterste nood opvang voor basisschoolleerlingen waarvan ouders/verzorgers werken in de zorg of andere cruciale beroepsgroepen. Aan deze ouders/verzorgers vragen we hierover zo snel mogelijk contact op te nemen met de schoolleiding. Wanneer een van beide ouders in een cruciale beroepsgroep werkt, vragen we hen eerst zelf te kijken of zij opvang kunnen regelen. Zo niet, dan kunnen we alsnog samen kijken naar een oplossing.

De basisscholen organiseren de noodopvang zelf, eventueel in samenwerking met elkaar en/of kinderopvang. Leerlingen in de opvang zitten in groepjes van maximaal 10 leerlingen. We houden redelijke afstand tussen groepen. Per groep van 10 leerlingen bieden twee leraren/pedagogisch medewerkers begeleiding. We hebben extra aandacht voor fysiek contact en het in acht nemen van de RIVM-richtlijnen. Er mag niemand in school komen behalve de medewerkers die meewerken aan en leerlingen van de noodopvang of gebouwcontroles. 

Als het goed is ondernemen we op maandag 16 maart de laatste acties op school. In overleg met de operationele teams PO/VO is dinsdag 17 maart nog een allerlaatste mogelijkheid tot uitloop hierin. Vanaf dan heeft niemand meer toegang tot de gebouwen, met uitzondering van:

 • Medewerkers die zorgen voor noodopvang en de leerlingen die dit betreft;
 • Rondes in en om de school in het kader van storing en controle op het gebouw.

Verder doen we wel beroep op leerkrachten en docenten voor leren op afstand. Scholen bekijken hoe zij leren op afstand toepassen. Achter de schermen brengen we in kaart hoe we de ICT-ondersteuning voor het leren op afstand regelen. Verdere informatie hierover volgt later deze week.

De eindtoets voor groep 8 gaat dit jaar niet door
Dat heeft minister Slob besloten. De leerlingen van groep 8 hebben onlangs al een schooladvies gekregen van hun leerkracht. Dit advies is gebaseerd op een breed beeld van de ontwikkeling van de kinderen over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is altijd al leidend en zal nu ook bepalen in welke stroming kinderen instappen op de middelbare school. De middelbare school bekijkt vervolgens goed of leerlingen op de juiste plek zitten.

In onze handreiking Vragen en antwoorden ‘geen eindtoets leerlingen groep 8’ (pdf) vindt u meer informatie over hoe het schooladvies tot stand komt. Kijk voor meer informatie over de landelijke besluiten op de vraag-en-antwoordpagina over het basis- en speciaal onderwijs van Rijksoverheid.nl.

Minister Slob gaf op 24 maart aan dat de Centraal Examens definitief niet doorgaan. De schoolexamens zijn daarmee leidend voor het behalen van het diploma. De langere sluiting heeft ook gevolgen voor deze schoolexamens en de alternatieve route voor overgang naar het nieuwe jaar.

 • De meeste leerlingen hebben SE1 en SE2 afgerond. De resterende examens vinden zo veel mogelijk op afstand plaats. Indien dit niet mogelijk is, kan dit op school gebeuren met een maximum van 3 personen in een lokaal (1 docent en twee leerlingen). Als leerlingen niet fysiek aanwezig willen of kunnen zijn, dan treft de betreffende school een maatwerkoplossing.
 • De examens van SE3 nemen we waar mogelijk op afstand af. De schoolexamens die niet op afstand kunnen plaatsvinden worden na 7 mei op school afgenomen, mits de scholen dan wel open zijn. Voor als de scholen dan nog niet open zijn werken we nog een plan uit.

Leerlingen horen van hun scholen wat er precies van hen wordt verwacht.

De schoolexamens zijn bepalend voor slaging. Hoe dat precies zit is nog niet te zeggen. De overheid maakt in de loop van april bekend welke regels we moeten hanteren voor slaging. Doe in ieder geval de komende periode je best met schoolwerk. Er komt nog toetsing aan via schoolexamens en samen zorgen we voor een goede voorbereiding. Zodra we meer weten over hoe de komende schoolexamens verlopen, laten we het je weten.

De schoonmaak komt deze hele week op alle scholen. Zij hebben de ruimte gekregen om met een aangepast werkprogramma extra grondig te kunnen schoonmaken.

We hebben huurders een brief gestuurd
Daarin geven we aan dat zij met uitzondering van kinderopvang geen toegang meer hebben tot onze gebouwen.

Slechts enkele werkzaamheden in de scholen gaan voorlopig door
De leveranciers die hiermee te maken hebben, hebben bericht van ons gehad en kunnen gecoördineerd en veilig te werk gaan. Overige werkzaamheden stellen we uit tot 1 juni. Op dit moment werken onze medewerkers thuis en vermijden we contact met externen. Om het risico op verspreiding van het coronavirus te voorkomen, houden we dit zo. Daarom kunnen zij leveranciers geen toegang geven tot gebouwen. Voor urgente storingen maken we een uitzondering. Ook voor de grote huisvestingsprojecten die al in uitvoering zijn maken we een uitzondering. Onze leveranciers hebben hierover bericht ontvangen.

Hoe vindt gebouwbeheer plaats de komende periode?
In het belang van zowel onze eigen medewerkers als die van de leveranciers, laten we voorlopig geen reguliere onderhoudszaken en keuringen uitvoeren. Naast het voorkomen van het direct besmetten van mensen, kunnen we door het vermijden van sociale contacten het risico op verspreiding van het coronavirus maximaal beperken. Alleen urgente storingen kunnen worden opgevolgd in overleg met de gebouwenbeheerder. Dit is dus de enige reden naast noodopvang waarvoor een medewerker toegang heeft tot de school. Zorg er als beheerder voor dat je goed op de hoogte bent van de vluchtwegen en het alarm goed kunt horen. De deur van de school moet na het naar binnen en buiten op slot, om het binnentreden van onbevoegden te voorkomen.
In principe gaan leerlingen tot en met de meivakantie niet naar school. Slechts in enkele uitzonderingsgevallen (zie ‘Kan de school mijn kind opvangen?’ en 'Wat betekent dit voor de examens in het voortgezet onderwijs?') kan het zijn dat een leerling zich op school bevindt.

Bij verkoudheid, hoesten of koorts, verwachten wij dat uw kind thuis blijft, ongeacht welk beroep de ouders hebben. De leerkrachten en docenten op onze scholen kijken hier ook kritisch naar. Wanneer zij vinden dat leerlingen deze symptomen vertonen, mogen zij deze leerlingen niet toelaten in de klas. Mocht alleen naar huis gaan niet mogelijk zijn of niet passen bij de leeftijd, dan worden ouders verzocht leerlingen zo snel mogelijk op te halen.
Wij zijn verantwoordelijk voor het beperken van de risico's voor onze leerlingen en medewerkers. We bekijken per school wat we van leerkrachten en docenten vragen. Leerkrachten en docenten blijven in principe al thuis. Leerkrachten en docenten op wie we anders beroep zouden doen voor opvang met klachten zoals hoesten, verkoudheid of koorts blijven per definitie thuis.
Het RIVM geeft het volgende advies om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
 • Was de handen regelmatig 20 seconden met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Geef elkaar geen hand;
 • Houd een afstand van minimaal 1,5 meter van elkaar;
 • Zoek geen druktes op en vermijd fysiek contact;
 • Bij klachten als hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts: blijf thuis.

Meer informatie

Ben je ouder/verzorger of leerling en heb je specifieke vragen over je school? Neem dan contact op met de school. Kijk voor meer informatie over het coronavirus op de websites van het RIVMRijksoverheid en de GGD Groningen. Voor adviezen en tips over thuisleren kun je ook terecht op o2g2.nl/thuisleren.

Waarom deze blog? 

Gezien de landelijke en regionale ontwikkelingen rond het coronavirus vinden we het belangrijk om u mee te nemen in de stand van zaken en aanpak. Wereldwijd worden er voorzorgsmaatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Openbaar Onderwijs Groningen, CSG, SKSG en VCOG werken samen volgens het voorbereidend stappenplan voor een proactieve aanpak in de regio. We volgen de ontwikkelingen en richtlijnen van het RIVM, de GGD en het beleid van de overheid.

Eerder brachten hier ook nieuws namens CSG, VCOG en SKSG. Vanwege de grote hoeveelheid nieuws delen we hier vanaf 25 maart alleen ons eigen nieuws. We werken uiteraard nog steeds nauw samen om het onderwijs en de opvang voor alle kinderen en leerlingen in Groningen zo goed mogelijk te organiseren.