Missie & visie

 

Onze missie

Openbaar Onderwijs Groningen biedt iedere leerling kwalitatief hoogstaand en innovatief onderwijs. Het onderwijs stelt leerlingen in staat hun talenten te ontdekken en verder ontwikkelen.

Onze visie

Elke leerling en elke ouder kan een plek vinden binnen het openbaar onderwijs in Groningen. Gedurende de hele schoolcarrière moet de leerling zich steeds verder kunnen ontwikkelen. Initiële keuzes van ouders en kinderen mogen niet leiden tot belemmeringen in de toekomstige ontwikkeling van een kind. 

Basis voor deze ontwikkeling is de interactie tussen de leerling en de professional. Dat moet blijken uit de organisatie, inrichting en schaal van scholen. Zowel leerlingen als leerkrachten voelen zich veilig en herkend binnen de scholen van Openbaar Onderwijs Groningen. Tegelijkertijd zijn scholen groot genoeg om ook op lange termijn kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden.

Het nemen en geven van verantwoordelijkheid is de rode draad in ons werk. Daarbij zijn we aanspreekbaar op resultaten.