Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het College van Bestuur. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten en in het handboek Governance.

 

Onafhankelijke en kritische houding

Door de gekozen samenstellingen van de Raad van Toezicht, en met name de verschillende achtergronden, kunnen de leden onafhankelijk en kritisch opereren ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van het College van Bestuur en ten opzichte van welk deelbelang dan ook. 

Leden van de Raad van Toezicht

  • De heer drs. C.M. de Jong, ondernemer/eigenaar theFactor.e (voorzitter)
  • Mevrouw mr. E.T. Halman - van der Linden MBA, senior adviseur, Haute Equipe
  • Mevrouw drs. H. Donkervoort, directeur ID Management & Advies
  • De heer drs. L. Zwiers, directeur VNO-NCW Noord-Nederland
  • Mevrouw prof. dr. S. Waslander, hoogleraar sociologie TiasNimbas Business School Tilburg, lid Onderwijsraad
  • Mevrouw drs. M. Storm, hoofd functioneel gegevensbeheer UMCG